งานบุญข้าวจี่

มกราคม 29, 2017

ผญาบุญข้าวจี่

ตุลาคม 26, 2011

กลอนลำอวยพรงานทำบุญ

เหมาะสำหรับนักเทศน์แหล่ หมอลำอวยพร  โฆษกและพิธีกร มีทั้งหมด  40  กลอน