งานบุญประทายข้าวเปลือก

มีนาคม 9, 2017

ผญาบุญประทายข้าวเปลือก

ตุลาคม 26, 2011

ผญาอวยพรงานทำบุญที่วัด

เหมาะสำหรับนักเทศน์แหล่ หมอลำอวยพร  โฆษกและพิธีกร มีทั้งหมด  40  กลอน