งานบุญประทายข้าวเปลือก

มีนาคม 9, 2017

ผญาบุญประทายข้าวเปลือก

ตุลาคม 26, 2011

กลอนลำอวยพรงานทำบุญ

เหมาะสำหรับนักเทศน์แหล่ หมอลำอวยพร  โฆษกและพิธีกร มีทั้งหมด  40  กลอน