งานบุญมหาชาติ

กุมภาพันธ์ 28, 2013

สคริปต์พิธีเปิดงานบุญมหาชาติบนเวทีหมอลำ

เขียนตามคำขอ ตัดต่อแต่งเติมเสริมเองนะครับ
ตุลาคม 13, 2010

การแสดงบทบาทสมมุติพิธีอัญเชิญพระเวสสันดร

เขียนขึันเพื่อใช้ในงานบุญพระเวสสันดรวัดเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร อาจจะยังไม่สมบูรณ์ดี […]