งานประเมินโรงเรียน

ธันวาคม 13, 2013

ผญา(กลอนอีสาน)กล่าวต้อนรับและกล่าวตอบคณะกรรมการประเมินโรงเรียน

ผญา(กลอนอีสาน) เขียนไว้เผื่อน้องครูจำเป็นต้องใช้
พฤศจิกายน 16, 2011

สคริปต์พิธีกรนักเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียน(ภาษาอังกฤษ)

 ดัดแปลงแต่งเติมเสริมเองนะครับ
มิถุนายน 17, 2011

ผญาแนะนำสถานที่

แนะนำสถานที่ต่าง ๆ มี 4 บทกลอน