งานปัจฉิมนิเทศ

มีนาคม 14, 2016

สคริปต์พิธีกรงานมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่เรียนจบชั้น ม.3

ประกอบด้วยสุนทรพจน์ตัวแทนนักเรียนกล่าวอำลาสถาบัน ฯลฯ
มิถุนายน 23, 2013

ผญากล่าวอำลาสถาบันการศึกษา

ปรับใช้ตามเหมาะสมนะครับ
มีนาคม 15, 2013

สคริปต์พิธีกรงานเลี้ยงอำลาสถาบัน(ปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบป. 6 และม. 3)

เขียนขึ้นเพื่อช่วยเหลือน้องครูยามคับขัน
กุมภาพันธ์ 26, 2013

สุนทรพจน์นักเรียน/นักศึกษากล่าวอำลาสถาบัน

เขียนตามคำขอของคุณอรเพ็ญ  ตัดต่อแต่งเติมเสริมเองนะครับ