งานวันสงกรานต์

พฤษภาคม 5, 2017

กลอนอวยพรวันสงกรานต์

เมษายน 21, 2017

กลอนลำวันสงกรานต์ (กลอนเดียวลำได้หลายทำนอง)

เมษายน 17, 2017

ผญาวันสงกรานต์

สามารถปรับแต่งร้องหมอลำและแหล่ได้
เมษายน 15, 2016

กลอนอวยพร รดน้ำดำหัวญาติผู่ใหญ่วันสงกรานต์

จำนวน  10  บทกลอน
เมษายน 12, 2016

ผญาอวยพร รดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่วันสงกรานต์

จำนวน  9  บทกลอน
มีนาคม 27, 2012

สคริปต์พิธีกรงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์

ปรับให้เข้ากับประเพณีท้องถิ่นก่อนนำไปใช้นะครับ