งานวันสหกรณ์แห่งชาติ

เมษายน 25, 2012

สคริปต์พิธีกรงานวันสหกรณ์แห่งชาติ

ปรับแต่งให้เหมาะสมกับงานนะครับ