งานวันเด็กแห่งชาติ

มกราคม 7, 2012

สคริปต์พิธีกรงานวันเด็กแห่งชาติ

เขียนตามคำขอ เนื้อหาสมมุติขึ้น ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับงานวันเด็กในโรงเรียนของท่าน ครับ