งานวันแม่แห่งชาติ

สิงหาคม 8, 2013

สคริปต์พิธีกรงานวันแม่

เนื้อหาสมมุติขึ้น ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับงานวันแม่ในโรงเรียนของท่าน ครับ
กันยายน 10, 2012

กลอนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ