งานเข้าค่ายลูกเสือ

กรกฎาคม 22, 2012

คำกล่าวเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ

เขียนไว้ให้พี่น้องครูได้นำไปปรับใช้ในเวลาคับขัน ครับ