ลิงก์

กรกฎาคม 23, 2015
วิวาทะหมายถึงการแสดงความคิดเห็นต่างกัน เช่นการโต้วาที  เขียนไว้เพื่อฝากแฟนเว็บไซด์พ่อครูดอทคอมได้อ่า […]