งานเลี้ยงรับส่ง

มีนาคม 24, 2014

คำกล่าวแสดงความรู้สึกในงานเลี้ยงส่งครูต่างประเทศย้าย (อังกฤษ/ไทย)

เขียนเพื่อช่วยเหลือน้องครูยามคับขันครับ
มกราคม 23, 2014

ผญาอวยพรผู้ย้าย

สิงหาคม 3, 2013

กลอนอวยพรงานพิธีผูกแขน

ปรับใช้ตามเหมาะสมครับ
มิถุนายน 3, 2013

กลอนอวยพรผู้ย้าย

เลือกปรับแต่งใช้ตามเหมาะสมครับ
ธันวาคม 23, 2010

สคริปต์พิธีกรงานสังสรรค์เลี้ยงรับ-ส่ง

เป็นบทพิธีกร ที่น่าจะสมบูรณ์ ครบถ้วน  ง่าย กระชับ (ปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานนะครับ)
ธันวาคม 21, 2010

คำกล่าวในงานเลี้ยงรับส่ง

เป็นคำกล่าวในงานเลี้ยงรับส่งที่น่าจะสมบูรณ์ ครบถ้วน ครับพี่น้อง